Microtech Ultratech 120-2Z Bayo Green Zombie Tech OTF automatic knife

Microtech Ultratech 120-2Z Bayo Green Zombie Tech OTF automatic knife, SOLD OUT