Eddie White Wharncliffe Test Model Proto Black Stingray Skin

Eddie White Wharncliffe Test Model Proto Black Stingray Skin
Eddie White Wharncliffe Test Model Black Stingray Skin, VERY RARE!